DeLavals historia

DeLavals grundades av Gustaf de Laval som föddes i Dalarna 1845. Han var ättling till franska immigranter som immigrerade till Sverige på 1600-talet. Redan som barn ansågs han vara ovanligt begåvad och uppfinningsrik. Han var en mycket duktig student och tog ingenjörsexamen för att sedan fortsätta att studera till filosofie doktor.

Gustaf de Laval: en historia om att göra skillnad

Han uppfann separatorn 1878 och därtill även en andra rad uppfinningar som mjölkningsmaskinen och ångturbinen. Som ett resultat av sina upptäckter fick han ett imponerande rykte som både uppfinnare och industriman och som sådan kunde han inspirera många samtida uppfinnare.

DeLaval

DeLavals arv

Under sin livstid fick Gustaf de Laval 92 svenska patent och grundade 37 företag. Han var inte bara en enstående uppfinnare, han var även en man som ansåg att allt kunde uppnås med forskning. Hans uppfinningar har levt vidare och utvecklats och skapat arbete för miljoner människor världen över.

Vi på DeLaval fortsätter att arbeta med mjölkproducenternas bästa i ständig åtanke. Vi strävar dessutom konstant efter att hitta nya vägar och lösningar för att kunna driva på framsteg och utveckling inom mjölkproduktionen. Vårt mål är att förbättra mjölkkvaliteten, livsmedelsproduktionen, djurvälfärden och miljön för både djur och mjölkare.

Gustaf de Laval

Gustaf de Laval   

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.