Reparations- och servicevillkor

Reparation 11
Bestämmelser för reparationer och service

Dessa allmänna bestämmelser har utformats i samarbete mellan MaskinLeverantörerna (ML), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Maskinentreprenörerna (ME). DeLaval tillämpar dessa när vi gör servicearbete ute hos kund.

Läs hela Reparation 11 här

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.