8 DeLaval VMS på Hanåsa

Kompanjonerna Milton och Joakim Lindh, som även är kusiner, satsar stort i sitt familjeföretag Lindhs Djur och Natur. De bygger ut på gården Stora Hanåsa som ligger vid Högsby inte långt från Oskarshamn.

De har i dagsläget en uppbuden ladugård med 200 mjölkande och bygger en ny ladugård om 9000 m2 med plats för 600 mjölkkor som kommer att mjölkas med 8 DeLaval VMS.

Målet för dem är att bygga ett nytt kostall som är rationellt, effektivt och att bygga för en bra kotrafik något som DeLaval kunde hjälpa till att planera.

Mediakontakter

Eva Martensson
Informationsansvarig,
Eva Mårtensson
Tel: + 46 8 550 296 40
e-mail:  

DeLaval filmer på YouTube

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.