Den första kommersiella DeLaval AMR™-enheten har sålts

Den första kommersiella DeLaval AMR™-enheten har sålts

Den betesbaserade gården där den automatiska mjölkningskarusellen kommer att installeras ligger på Tasmanien, Australien. Mjölkningskarusellen är den första kommersiella installationen av sitt slag.

Idag tillkännagav DeLaval International sin första kommersiella installation av  DeLaval AMR™, den automatiserade mjölkningskarusellen som presenterades i november 2010 på EuroTier-mässan i Hannover. ”Detta är en milstolpe för DeLaval. Producenter med en besättning på 300–800 har väntat på en lösning som denna. AMR™ utgör ett tekniskt paradigmskifte och kommer att revolutionera automatisk mjölkning,” sa Andrew Turner, DeLavals vice CD för kapitalvaror.

Familjen Dornauf på Tasmanien kommer vara de första användarna av AMR™. Idag driver 3 generationer - Ian och Jenny, Chris och Lynn, och Nick - tre mjölkverksamheter och mjölkar över 1 100 kor. En helt ny anläggning kommer att sättas upp för DeLaval AMR™. Familjen Dornaufs AMR™ kommer att byggas under de kommande 2–3 åren och kommer att kunna betjäna 500–600 djur i ett frivilligt kotrafiksystem.

”Vi ser denna teknik som en mycket viktig del av framtidens mjölkindustri och ser verkligen fram emot att få vara med från allra första början. Steget till storskalig automatiserad mjölkning ser vi som en milstolpe i utvecklingen av verksamhet,” säger Chris Dornauf. ”Vi investerade i AMR™ eftersom vi ville driva vår gård på ett sätt som gör att vi kan fokusera på hur mycket mjölk korna producerar och hur de mår istället för att lägga ner tid på själva mjölkningen. Jag tror att det här systemet kommer att hjälpa mig att uppnå det målet.”

Familjen Dornaufs betesbaserade system kompletteras med ensilage kraftfoder. Proudktionsnivån på deras anläggningar ligger på 520–620 kg mjölksubstans per ko och laktation.

DeLaval AMR™ har tagits fram med fokus på kundnytta inom tre olika områden; lönsamhet, drift av gården och flexibilitet. Huvudkomponenterna på AMRTM är spenrengöring, organpåsättning och spenduschmoduler, två pekskärmar för att styra systemet, automatisk koppspolning, automatisk golvrengöring och säkerhetssystem. De första AMR™-systemen kommer att ha en kapacitet på upp till 90 kor/timme, beroende på antalet installerade robotar. Man kan ansluta upp till så många som fem robotar till karusellen.

”Jag vill uppmärksamma vårt samarbete med Future Dairy Project i Australien som ledde fram till den framgångsrika utvecklingen av denna viktiga teknik”, säger Andrew Turner.

Utmaningen vid vår utveckling av AMR™ var att kunna lansera ett flexibelt system som fungerar lika bra med olika typer av mjölkproduktion. En annan målsättning var att kunna erbjuda möjligheter att bygga ut systemet; producenterna kan starta med en lägre nivå av automatik och sedan investera mer i takt med att verksamheten växer. ”Det är en stor fördel,” säger Andrew Turner. ”Man behöver inte ett lika stort kapital från början.”

DeLaval testar AMR™ på gårdar i Sverige och Australien och planerar för ytterligare lanseringar i dessa två länder under 2011. Systemet kommer att vara tillgänglig på andra utvalda marknader under 2012.

Klicka här för att ladda ner bilder på familjen Dornauf och annat material relaterat till DeLaval AMR™

Klicka här för att titta på en video om DeLaval AMR™ och ladda ner filmmaterial från DeLaval  

Mediakontakter

Eva Martensson
Informationsansvarig,
Eva Mårtensson
Tel: + 46 8 550 296 40
e-mail:  

DeLaval filmer på YouTube

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.