En tredjedel av mjölken i Norden kommer från en robot

I Norden produceras varje år 12,3 miljarder kg mjölk. 3,8 miljarder kg av den mjölken kommer från robotbesättningar.

Nästan var femte mjölkanläggning i Norden har en mjölkningsrobot och när det gäller antalet kor som mjölkas är det ännu större andel med denna teknik. Den 1 januari i år fanns det 23 377 mjölkbesättningar i Norden och av dessa har 19,8 procent robot.

Läs mer: http://www.lantbruksnytt.com/13-mjolken-robot/ 

 

Mediakontakter

Eva Martensson
Informationsansvarig,
Eva Mårtensson
Tel: + 46 8 550 296 40
e-mail:  

DeLaval filmer på YouTube

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.