DeLaval är med under Mjölkföretagardagarna

Nu har årets mjölkföretagardagar dragit igång. Först ut var Umeå och DeLaval är naturligtvis på plats med en utställarmonter. Välkomna att byta några ord med oss eller komma med eventuella frågor. Vi kommer även att finnas i Västerås, Varberg, Jönköping och Kalmar nästa vecka. Mats Fellbrandt samt distriktschefer från varje område finns på plats. Välkomna!

Mediakontakter

Eva Martensson
Informationsansvarig,
Eva Mårtensson
Tel: + 46 8 550 296 40
e-mail:  

DeLaval filmer på YouTube

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.