Östebo Gård

Bröderna Kollin satsade på ny ladugård. Hela byggprocessen dokumenterades. Se de olika stegen i gårdens förvandling från uppbundet till robotmjölkning.

Gårdens historia

Gården har funnits i familjen sedan 1950. Då fanns en ladugård med några få kor. Det var bröderna Kollins far som började bygga ut gården.

1989 diskuterades generationsskifte på gården. De tre bröderna var alla intresserade av att fortsätta.
1990 byggdes ny ladugård -  med plats för 40 kor.
1997 byggdes ladugården ut - 20 nya platser kom till
2006 byggdes ladugården ut igen - 28 nya platster kom till
2009 gården hade 86 godkända båsplatser.

Gårdens bemanning idag

Thord och Kent arbetar heltid på gården. Göran arbetar halvtid och har en annan verksamhet bredvid också.

Thords söner Thomas och Roger är också anställda på gården och under byggprojektet kommer de ha fullt upp att göra.

2010 påbörjades bygget till lösdrift med VMS

Våren 2009 började bröderna fundera på att bygga lösdrift. Det var robot som gällde. Grannen har haft robot i ett och ett halvt år och det inspirerade.

- Robot känns som den lösning som gör att man blir minst låst vid tider och med Feed First kan man hålla jämna mjölkningsintervaller, något som vi tycker är viktigt, säger Thord Kollin.

- Dessutom vill vi att gården ska vara en attraktiv arbetsplats för ungdomar och det blir den med robot.

Berätta om den nya ladugården

Det finns 160 koplatser i nya ladugården. Vi har stött och blött detta mycket med Distrikschef Urban Georgsson och vi känner att vi har kommit fram till en riktigt bra lösning. Några bra saker vi kommit fram till är till exempel:

- En specialavdelning med 9 platser för kalvning med ingång till roboten. Det är lite av en speciallösning som vi funderat ut tillsammans med Urban. Tanken är att kvigorna ska stå där några dagar innan kalvning. De kan därifrån vänja sig vid roboten.

- Ätbås vid foderbordet. Vi är övertygade om att det blir lättare för korna att få ro och äta det hon behöver vid foderbordet med ätbås.

- 4 behandlingsavdelningar finns inplanerade och till 3 av dem så slussas kor in via smartgate om det behövs. Den 4e behandlingsavdelningen får vi ta in djuren i manuellt om det behövs.

Ladugården är uppdelad i två avdelningar med var sin VMS, det finns 2 separations-avdelningar och 3 kraftfoderautomater på varje sida

 

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.