Näfstad

Vi jämförde en robot med konventionell produktion men det såg bättre ut med ekologisk produktion, fastslår Torbjörn.

Det fria tilltalade mig, det känns bra

Det är Torbjörn Svensson på gården Näfstad en bit norr om Vimmerby som förklarar varför han valde fri kotrafik till sitt nya VMS stall. Jag tror det är bra för djuren och att de mår bra av att kunna äta när de vill och går till roboten när de vill fortsätter Torbjörn  

Ingen framtid i den gamla ladugården

Det var nog den unga generationen som drev på funderar mamma Madelaine när Torbjörn förklarar varför det blev en ny VMS ladugård på Näfstad, en gård där pappa Ulric är den 8: generationen. Han tog över 1978 med 24 kor men som utökades till 48 redan 1978. 1993 var det dags för nästa förändring då man installerade 2x5 mjölkningsstall och Kombibås varifrån korna alltså drevs till mjölkningsstallet två gånger per dag.

Torbjörn passade på att göra en affärsplan under driftsledarutbildningen på Vretaskolan och kom bland annat fram till att den gamla ladugården var alldeles för arbetskrävande. Det var svårt att klara på en person och man borde klara fler kor på samma tid menade Torbjörn.

Vid årsskiftet 2009 hade alla diskussioner och gårdsbesök resulterat i beslut att bygga ny robotladugård och Helena Olsson Hägg på Agrotektbyrån fick i uppdrag att ta fram en planlösning. Näfstad är på väg mot ekologisk produktion vilket bland annat är ett resultat av de kalkyler som Hushållningssällskapet utarbetade. Vi jämförde en robot med konventionell produktion men det såg bättre ut med ekologisk produktion fastslår Torbjörn.

Fri kotrafik eller någon form av styrning?

Jag har en känsla av att valet av kotrafik är lite områdesstyrt funderar Torbjörn. Vi diskuterade både fri kotrafik och någon form av styrning men valet föll på fri kotrafik. De flesta korna fungerar utmärkt i systemet men visst blir det kor att hämta, det är kanske sex sju kor något fler om det är störningar men målet är givetvis att det skall vara så få som möjligt att hämta. Vi har ett par enkla fällbommar som vi fäller ned för de kor som vi har hämtat när de skall mjölkas och det fungerar bra förklarar Torbjörn.

Viktigt med stora ytor

Torbjörn understryker vikten av att inte snåla med ytorna. Vi har fyra meter bred gång längs foderbordet och det är fem meter öppet framför roboten men det kunde gärna ha fått vara ytterligare någon meter. Vi har vattenkoppar vid foderbordet men också vattenkar vid roboten för att dra korna. Det är viktigt med rejäl tillgång till vatten understryker Torbjörn.

Det krävs kanske lite mer när det gäller foderblandning

Vi har valt fullfoder, egentligen är det ju blandfoder eftersom vi ger kraftfoder i VMS säger Torbjörn men vi har inga separata kraftfoderstationer. Vi blandar halm, kross, koncentrat, ensilage, mineral. Här är det viktigt att det inte blir för mycket energi på foderbordet eftersom det kan slå negativt på kotrafiken förklarar Torbjörn. Det gäller att få rätt balans energi, protein och fibrer.

I VMS ger vi 4 – 5 kg färdigfoder. Vi har planerat för två foder i VMS och då blir det kross och koncentrat.

Den rälshängda fodervagnen körs elva gånger per dygn. Tidigare gick den var tredje timma men kotrafiken blev bättre när vi ökade till elva gånger. Det är ju bättre att fodervagnen får köra flera gånger än att jag skall gå och sopa intill fodret fastslår Torbjörn.

Möjlighet att mjölka manuellt är inte dumt

När vi diskuterar robotmjölkning i allmänhet poängterar Torbjörn värdet av att kunna mjölka en ko manuellt i VMS. Det kanske inte händer så ofta men när det händer så är det värdefullt. Det kan vara någon ko som är lite nervös där det kan vara värdefullt att kunna sätta på manuellt ett par gånger i början. Annars är jag imponerad av att VMS klarar påsättningen så bra av alla kor.

DeLaval kunde erbjuda helhetslösning

Vi upplevde det nog som värdefullt med helheten funderar Torbjörn. Vi valde också ångbackflush till vår VMS eftersom vi är måna om juverhälsan och vill göra vad vi kan för att stoppa smittspridning.

Vi har också installerat bufferttanken BVV så att vi är oberoende av tankhämtningen. På det sättet kan vi alltid bestämma när diskning av VMS skall ske och att det alltid sker vid exakt samma tidpunkt. Det innebär att rutinerna alltid är desamma och konsekventa för korna och att VMS inte står stilla i onödan. Det här är positivt för juverhälsan över lag och att korna också mår bra understryker Torbjörn.

Service var en annan viktig fråga och vi är väldigt nöjda med service och support. Det känns bra när man ringer support för de är alltid så lugna och dessutom väldigt kunniga.

Valde kall lösdrift

Vi valde kall lösdrift eftersom det var en kostnadsfråga men också för att vi menar att korna mår bra i den miljön. Det har fungerat bra trots den kalla vintern och vi ha haft mindre problem än man kunde tro sammanfattar hela familjen. Nocken på den nya ladugården är fast och långsidorna är försedda med justerbara gardiner. Vi har isolerat tryckluftsledningarna för att undvika att det bildas kondens och med risk för frysning.

Slipper det monotona mjölkandet

Vi har fått en mer flexibel arbetstid men framför allt mindre arbetsbelastning. Det är viktigt betonar Torbjörn, du ser ju hur slitna mina föräldrar är efter alla års tunga mjölkningsarbete. Vi har fått ett lugnare liv och man kan åka bort en kväll på ett sätt som inte var möjligt tidigare avslutar Torbjörn.

Fakta gården Näfstad:

Ägare: Fastigheten ägs av Madelaine och Ulric Svensson, föräldrar till Torbjörn. Jordbruksdriften är uppdelad på 50% på far och mor och 50% på sonen Torbjörn

Areal: Ca 100 ha åker varav ca 50 ha arrende, 230 ha skog och ca 20 ha beten.

Antal djur: Planerat för 75 årskor och 60 – 65 mjölkande, 56 mjölkande för tillfället 

Avkastning: 9 700 kg

Start av VMS: 19 oktober 2010.

Antal mjölkningar: 2,5 – 2,7 mjölkningar per ko per dygn

 

Statistik:

Näfstad

590 80 SÖDRA VI, Sweden

BESÄTTNINGSSTORLEK:

BESÄTTNINGSTYP:

Kobesättningar

MJÖLKNINGSSYSTEM:

Automatisk Mjölkning

GÅRDENS AREAL:

100ha åker varav ca 50ha arrende och 230ha skog

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.