Gammelbyn

- Jag har aldrig tidigare arbetat med datorer. Nu tar jag mig en titt i programmet efter varje mjölkning. Jag upplever att jag har väldigt bra kontroll över produktionen och det är kul. För några dagar sedan skulle jag skicka fyra kor till slakt. Det var mycket enklare att ta beslut om vilka kor som skulle skickas när jag kunde se statistik över de senaste mjölkningarna i datorn, istället för att förlita mig till provmjölkningsresultaten.

Snabb och smidig provmjölkning med DelPro

Mjölkningstiden har förkortats med en tredjedel, likaså celltalet. Men det allra bästa är att provmjölkningen har blivit betydligt enklare. Det berättar Leif Jonsson i Flarken, som nyligen installerade mjölkningssystemet DelPro™ i sin båsladugård.

- Jag bestämde mig tidigt för att investera i mjölkningssystemet DelPro™, berättar Leif Jonsson, som driver en mjölkgård med 50 kor i Gammelbyn i Flarken mellan Umeå och Skellefteå. I DelPro™-systemet ingår en ny mjölkningsenhet utrustad med mjölkmätare och provkopp godkänd för provmjölkning. Mjölkningsenheterna kan kopplas till ett driftsledningssystem.

Ladugården är toppmodern, trots att den har närmare 30 år på nacken. Den är rationell och har en bra miljö för både kor och människor. Korna står svans mot svans i den luftiga ladugården med upphöjt innertak. Mjölkningsenheterna hänger i serviceräls för att minska halkrisken och bespara kroppen från tunga lyft. Korna mjölkas med lättviktsorgan som besparar händer och handleder från överbelastning.

Varför bestämde du dig för att satsa på DelPro™?

- Främst för att slippa provmjölkningen. Provmjölkningen tog tidigare närmare två timmar. Nu mjölkar jag som vanligt och provmjölkar samtidigt. När det är dags för provmjölkning tar jag ut fettprovet med hjälp av en speciell provkopp som enkelt monteras på mjölkningsenheterna. Mjölkmängden läser jag av i DelPro™-programmet. Istället för att rapportera mjölkmängden från en mjölkning, rapporterar jag medelvärdet från de senaste sju dagarna. Det ger en mer rättvisa bild över kornas produktion.

Vilka är de största förändringarna jämfört med ditt tidigare mjölkningssystem?

- Jag mjölkar mycket effektivare nu än med mina gamla Duovac-enheter. Tidigare tog mjölkningen en och en halv timme. Nu sparar jag en halvtimme på morgonen och en kvart på kvällen. Jag skulle spara ännu mer tid om jag skyndade mig - det är jag som är den begränsande faktorn.

Cellhalten har minskat med 30%, tack vare vakuumstabiliseringssystemet som finns i mjölkningsenheterna. Systemet gör att vakuumnivån hålls på en jämn och stabil nivå vid spenspetsen, oavsett vad som händer i anläggningen. Jag upplever att trögmjölkade kor mjölkas ur ordentligt och det tror jag beror på det stabila och distinkta vakuumet.

Med hjälp av de automatiska avtagarna sparar jag en knäböjning och det är inte heller så stressigt att mjölka när jag inte längre behöver passa maskinerna för att undvika övermjölkning.

Är det svårt att arbeta med DelPro™-programmet?

- Jag har aldrig tidigare arbetat med datorer. Nu tar jag mig en titt i programmet efter varje mjölkning. Jag upplever att jag har väldigt bra kontroll över produktionen och det är kul. För några dagar sedan skulle jag skicka fyra kor till slakt. Det var mycket enklare att ta beslut om vilka kor som skulle skickas när jag kunde se statistik över de senaste mjölkningarna i datorn, istället för att förlita mig till provmjölkningsresultaten.

När installerade du DelPro™?

- Jag installerade sex mjölkningsenheter MU480 precis innan jul. Jag valde att systemkoppla dem till mjukvaruprogrammet DelPro, dvs att jag kan spara information från mjölkningarna i ett driftsledningsprogram i datorn. Man kan också välja att endast ha mjölkningsenheterna, som på senare kan kopplas till mjukvaruprogrammet, om man vill.

Fakta om gården

Ägare: Leif Jonsson

Gammelbyn, Flarken

Antal kor: 50 SRB-kor

Areal: 71 ha vall inkl arrenden. 90 ha skog

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.