Folsberga

Familjen har nu gemensamt registrerat ett driftsbolag, Folsberg Mjölkgård. Det är i företagets regi som det nu produceras mjölk med en DeLaval VMS. Det finns dock plats för ytterligare en robot i den rymliga, ljusa ladugården. Folsberga levererar KRAV mjölk till Arla.

Folsberga har sina egna experter

Med både egen VMS expert och egen seminör har familjerna på Folsberga det ganska förspänt i sin nya robotladugård.  

Folsberga har funnits i familjen sedan mitten på 1800-talet och traditionen håller i sig. Anders och Inger Larsson äger gården men för fem år sedan flyttade dotter Susanne hem med sin Tore och barnen. Då mjölkades det i en uppbunden ladugård med 36 kortbås. Men när de blev fler på gården blev tankarna på förändringar mer konkreta. Även nötköttsproduktion var uppe till diskussion men familjen kom fram till att det är roligare med mjölkkor och att mjölk dessutom ger en jämnare inkomst.

Håkan Appeltofft, Distriktschef från DeLaval, har hjälpt familjen att hitta fram till en lösning som känns rätt för dem. Håkan har arbetat närmare tre år på DeLaval. Det kan tyckas kort tid med tanke på många kollegor som varit med 20 år och mer men han har lång erfarenhet av branschen sedan tidigare. Hans område är Uppland.

Både OBS-grupp och grädd-fil

För Tore, mågen i huset, var det självklart att det borde bli robot och dessutom en DeLaval VMS. Tore har arbetat på SLUs anläggning i Kungsängen som var en av de första att ha DeLaval VMS. Dessutom har Tore arbetat på Andersta som också har DeLaval VMS. Hans positiva erfarenheter hade övertygat honom, Resten av familjen var inte lika säkra och vägen till dagens ladugård har därför gått via resor till Danmark, Hamra och Aspa Bruk med Distriktschef Håkan Appeltofft.

När beslutet till slut föll på DeLaval och robot våren 2009 blev det Tore som fick huvudansvaret för planlösningar. Han blev Distriktschefs Håkan Appeltoffts huvudkontakt under projektet. Familjen hade läst om OBS-grupp i Stalltipset och det blev det också på Folsberga. Besöket på Andersta där de har en ”grädd-fil” som låter utvalda kor få företräde till roboten inspirerade och en sådan finns nu också på Folsberga.

Familjen har nu gemensamt registrerat ett driftsbolag, Folsberg Mjölkgård. Det är i företagets regi som det nu produceras mjölk med en DeLaval VMS. Det finns dock plats för ytterligare en robot i den rymliga, ljusa ladugården. Folsberga levererar KRAV mjölk till Arla.

Själv är bäste dräng

Den 15e december förra året började man mjölka in kor i roboten. Den inmjölkningen blev inte riktigt som brukligt är. Serviceteknikern från DeLaval var sen och Tore tröttnade på att vänta, han satte igång själv. Han har trots allt nästan lika mycket erfarenhet som en VMS tekniker från DeLaval. Efter några timmar blev han dock fundersam på varför Serviceteknikern fortfarande inte var på plats. Ett samtal avslöjade missförståndet, serviceteknikern hade noterat fel dag i kalender. Den mänskliga faktorn var ett faktum men på Folsberga blev inte resultatet försenad inmjölkning för det. Gården behöver inte heller hjälp med inseminering eftersom Susanne tidigare arbetade just med detta.

2 ton per dygn till hösten?

Just nu mjölkas 44 kor i roboten och familjen räknar med full produktion till hösten med ca 70 kor. Då blir det säkert läge för Folsberga att anmäla sig till DeLaval VMS 2-tonsklubb.

Många finesser i installationen

Ladugården har värmeåtervinning som ger golvvärme till serviceutrymmen, DeLaval stallbelysning FL250F som ger rätt ljus för optimal mjölkproduktion finns i taket. Ett rymligt kontor med utsikt över roboten underlättar arbetet med driftsledning. Roboten har online celltalsräknare OCC. Ute i lösdriften vilar korna i rymliga liggbås CC1800 med gummimattan M40R som har skumunderlag. Gummimatta finns även framför foderbordet eftersom en bekväm miljö ger högre foderintag.

Första gården i Sverige med 24 m3 mixervagn från DeLaval

Familjen Larsson har som första gård i Sverige investerat i den nylanserad vertikala stationära mixern på 24 m3 från DeLaval. Det är den största mixern i DeLavals sortiment.

Just den dagen Stalltipset var på besök installerades mixern. Eftersom det är den första i Sverige var det flera experter på plats. Folsbergas utfodringslösning är något som Stalltipset kommer att få anledning att komma tillbaka till för nya reportage.

Fakta om Folsberga

Ägare: Anders och Inger Larsson

Kor: 50 i VMS ungdjur 64 kvigor

Avkastning: 9 400 ECM

Areal: 58 ha jord 150 skog

Statistik:

Folsberga

745 98 ENKÖPING, Sweden

BESÄTTNINGSSTORLEK:

BESÄTTNINGSTYP:

Kobesättningar

MJÖLKNINGSSYSTEM:

Automatisk Mjölkning

GÅRDENS AREAL:

58ha jord och 150ha skog

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.