DeLaval robotskrapa RS450S

Den moderna DeLaval RS450S har fullt med funktioner som hjälper till att förbättra hygienen i ladugården. I varenda gång, vartenda hörn gör den rent – effektivt och intelligent.

Viktiga fördelar

  • Smart rengöring
  • Kan hantera komplexa ladugårdslayouter
  • Rengör breda gångar (frigående)
  • Djursäkert
  • Har kosäkerhet

Rätt storlek och kapacitet

DeLaval robotskrapa för spaltgolv RS450S är stor och stark för att kunna rengöra stallet på ett effektivt sätt och även kunna stå emot eventuella stötar från djuren under sina körningar. Storleken gör att den rymmer en stor motor och två stora batterier av typ AGM 24 V på 100 ah vardera som klarar många och långa arbetstimmar.

För en mer hygienisk ladugård

De största fördelarna med att regelbundet ta bort gödsel från spaltgolv är att det ger bättre hygien och bättre klövhälsa. Många föredrar en robots systematiska rengöring av spalten framför ett fast skrapsystem; varje område blir rent vid rätt tidpunkt. Det djurvänliga robotutgödslingssystemet fungerar också i alla typer av planlösningar och är lätt att anpassa när du vill göra ändringar i körschemat.

Automatisk sprayfunktion

DeLaval gödselrobot kan förses med ett automatiskt spraysystem som tillval. Roboten sprayar vatten framtill och baktill på spalten så att gödseln löses upp. Det blir renare när gödseln inte är fasttorkad.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.