Beteskar P400, P600 och P1000

Passar till:

Fördelar

  • gjord av stark, slagtålig polyetylen
  • enkel åtkomst runt tanken
  • mycket enkel rengöring

P400, P600 och P1000 är tillverkade av stark, slagtålig polyetylen. Den ovala formen gör det enkelt att komma åt vattnet runt hela tanken. Formen tillsammans med den låga vikten och ett stort tömningshål gör tankarna mycket enkla att rengöra. Vikten gör dem även enkla att flytta på betet eller att ta in dem på vintern.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.